Tema Prasekolah


TEMA PRASEKOLAH
Tema Mingguan Prasekolah
Minggu Orientasi
Perihal Diri Saya          
Anggota Badan Saya
Keluarga Saya
Sekolah Saya
Kawan Saya
Jiran Saya
Kebersihan
Keselamatan Diri
Rumah Saya
Emosi Diri
Makanan Berkhasiat
Makanan Tidak Berkhasiat
Air
Pasir
Pakaian Dan Aksesori
Peralatan
Haiwan Jinak
Haiwan Liar
Haiwan Di Air
Serangga
Burung
Bunga
Buah-buahan
Sayur-sayuran
Sayangi Alam Sekitar
Cuaca
Kenderaan Di Darat
Kenderaan Di Air
Kenderaan Di Udara
Pekerjaan
Kemudahan Awam
Institusi Awam
Teknologi Dan Komunikasi
Perayaan Di Malaysia
Kemerdekaan / Mercu Tanda
Sukan Dan Peralatan
Permainan Tradisional
Pekerjaan
Rumah Ibadat
Alat Muzik Tradisional
Seni, Kraf dan Peralatan Tradisional
Konvokesyen Dan Persediaan Ke Tahun Satu

No comments:

Post a Comment