Thursday, 25 October 2012

Aktiviti sambung titik


Aktiviti sambung titik sepertimana dalam lembaran kerja di atas adalah salah satu contoh aktiviti permulaan untuk melatih kanak-kanak di prasekolah untuk belajar menulis.Aktiviti ini memerlukan kanak-kanak prasekolah ini  menggunakan koordinasi mata tangan dan tumpuan sepenuhnya.

No comments:

Post a Comment