Monday, 8 October 2012

pembahagian masa pembelajaran prasekolah

contoh sudut sains dan teknologi


CADANGAN PERUNTUKAN WAKTU P&P PRASEKOLAH
Bil
Modul
Peruntukan Masa Seminggu (Minit)
Aktiviti Rutin (lebih kurang 30% daripada masa P&P
1
Rutin pagi
50
2
Perbualan pagi
100
3
Rehat
150
4
Refleksi sebelum balik
50
Jumlah
350
Modul Asas (lebih kurang 35% daripada masa P&P
4
Bahasa Melayu
90
5
Bahasa Inggeris
90
6
Pendidikan Islam/Moral
120
7
Aktiviti Luar
80
8
Matematik
40
Jumlah
420
Modul Bertema (lebih kurang 35% daripada masa P&P)
9
Modul bersepadu merangkumi elemen-elmen daripada keenam-enam tunjang termasuk bahasa, pendidikan moral dan matematik.
Jumlah
430
Jumlah Seminggu
1200

No comments:

Post a Comment